Blokk
2010

Smykker der form og funksjon fra blokker/taljer kommer til uttrykk;
Taljer brukes til løfteoperasjoner og stramming som en kraftutveksler for linjær bevegelse. Blokktaljer er redskaper til løfting.

En blokk er en del av en talje. Jeg ønsker å bearbeide de formmessige og fysiske egenskapene som ligger i dette utgangspunktet.

Materialmessig søker jeg et møte mellom mindre tradisjonelle smykkematerialer som stål og aluminium og tre, i kontrast til edelmetall som for eksempel hvitt gull.

Photo: Tina Tvedt, ©BONO

 

Translate to English