Artist statement | CV norsk | CV english | Contact

 

 

 

 

Jeg har min faglige bakgrunn fra Institutt for metall ved The nasjonal college of art and design, Oslo. Jeg har vært aktiv innen faget, både i form av utstillingvirksomhet og undervisning, siden jeg avsluttet min master i 2001. Min base har jeg i Oslo, i studio Rom Essens.

Idéene mine visualiseres stort sett i form av smykker, men også noe skulptur. Smykkene fungerer også ofte som små, bærbare skulpturer. Samtidig er det viktig for meg at smykket er satt i en slik sammenheng, at det forholder seg til kroppen som smykkebærer. Jeg jobber gjerne i serier, med variasjoner over et tema. Materialer velges ut i fra funksjonen og uttrykket som kreves innenfor hver enkelt idé. Mange av arbeidene mine har et utgangspunkt i maritime miljøer. Former og funksjoner tolket med dette miljøet som utgangspunkt går igjen i flere av seriene. Dette temaet finner jeg engasjerende og morsomt å jobbe med. I noen av arbeidene søker jeg også å uttrykke en balanse mellom lek og alvor, ispedd en smule komikk.

 

Translate to English